Klik hier voor het Inschrijfformulier van UniFar

Klik hier voor de Overeenkomst Levering Slachtzeugen

Verkoop slachtzeugen

Slachtzeugen is een bijprodukt wat bij veel zeugenhouders nog steeds klakkeloos mee wordt gegeven aan de handelaar.

 

UniFar heeft inmiddels al vele jaren de slachtzeugen van een groot aantal leden verkocht. Wij zien nog elk jaar een stijging van de prijs. Door hier serieus mee bezig te zijn en door het aanbieden van grote aantallen zeugen kunnen we een zeer goede prijs krijgen voor de slachtzeugen. Tevens kunnen er ook speenbiggen en “losse” varkens meegeleverd worden.

 

UniFar is een vereniging zonder winstoogmerk, dus het voordeel van de gezamenlijke verkoop komt direct bij de zeugen leverende leden terecht.

 

Slachtzeugen worden door Unifar afgerekend op de Unifar slachtzeugennotering.

 

UniFar Slachtzeugen Notering is

  • Af boerderij
  • Levend gewicht
  • Geen Kosten
  • Geen klasse / droge of natte zeugen
  • Geen tarra
  • Inclusief BTW
  • Exclusief Transportkosten

 

Regelmatig komen er vragen over de hoogte van de zeugenprijs van Unifar. Als er dan een goede vergelijking van de opbrengstprijs wordt gemaakt komen er regelmatig verschillen van 20 tot wel 60 euro per zeug uit. Voor een bedrijf met 500 zeugen scheelt dit al snel 4000 tot 12.000 euro!!

 

Wilt u de prijs vergelijken, stuur dan 3 facturen van slachtzeugen naar UniFar, wij zetten dan de opbrengst bij UniFar erbij en u kunt vergelijken wat het beste is.

Heeft u vragen of opmerkingen laat het weten en wij komen er op terug.

 

Mail of fax naar:

m.marsman@unifar.nl

p.jansenholleboom@hetnet.nl

Of beneden de grote rivieren:

marcovgemert@hetnet.nl

 

Door mee te doen verdient u meer en kunnen wij gezamenlijk de slachtzeugen nog beter verkopen.

Klik hier voor het Inschrijfformulier van UniFar

Klik hier voor de Overeenkomst Levering Slachtzeugen