Samenwerking biedt hele grote kansen!
Door samen te werken is het mogelijk meer rendement te behalen. Door een interessante partij te zijn is het mogelijk meerwaarde aan de produkten te geven. Dit kan door een efficiŽntere afname (bijvoorbeeld transportkosten) of door op een andere manier aan wensen van afnemers tegemoet te komen.

Uiteraard geldt dit ook voor inkoop van produkten. Onder andere door omzet is het mogelijk produktiemiddelen efficiŽnter in te zetten. Dit voordeel geeft gunstiger condities voor de varkenshouder.

Prijsafspraken met individuele agrariŽrs
Dat dit ook in de voedselketen geldt, merken agrarische ondernemers in de varkenssector vrijwel dagelijks. Grotere marktpartijen, zoals slachterijen en voederleveranciers, maken hun prijsafspraken met individuele agrariŽrs. Wat hierbij een extra complicatie is, is dat agrariŽrs vaak niet weten welke prijzen voor hun collega agrariŽrs worden gehanteerd en wat gemiddelde en redelijke
marktprijzen zijn. Samenwerking geeft hier kennis wat ook meerwaarde is.

Georganiseerd samenwerken met de sector
Het rendement en daarmee het bestaansrecht van de agrarische ondernemers staat onder druk. Een hoogst ongewenste situatie. Individuele varkenshouders kunnen hier helaas weinig aan veranderen. Maar door samenwerking en gezamenlijk zaken te doen is het rendement wel te verhogen. Gezamenlijk kunnen dan de voorwaarden bepaald worden waaronder zaken worden gedaan. UniFar wil niet tegen, maar juist op een goede manier met de gehele sector samenwerken en onderhandelen. Iedereen in de keten heeft immers belang bij een goed rendement.

Kortom: UniFar zorgt voor een beter rendement op het varkensbedrijf van de leden.